Naprawa drukarki offsetowej Heidelberg dla naszego klienta z branży poligraficznej! Repair of the Heidelberg offset printer for our client in the printing industry!

Naprawa drukarki offsetowej Heidelberg dla naszego klienta z branży poligraficznej! Repair of the Heidelberg offset printer for our client in the printing industry!

7 March 2024 Aktualności 0

 

Jesteśmy niezmiernie zadowoleni, mogąc podzielić się kolejną historią naprawy sprzętu. Ostatnio jeden z naszych cenionych klientów, prowadzący drukarnię, zwrócił się do nas o pilną pomoc w naprawie drukarki offsetowej Heidelberg, która nagle uległa awarii, uniemożliwiając dalszą pracę.

Po przeprowadzeniu szczegółowej diagnostyki okazało się, że uszkodzony został moduł LVDS Heidelberg GIEB-PCI-E 00.782.1373.

Po intensywnej pracy i skrupulatnych zabiegach udało nam się naprawić moduł LVDS, przywracając drukarce pełną funkcjonalność. Dzięki temu nasz klient mógł szybko wrócić do wykonywania zleceń, niezakłócając harmonogramu produkcji.

Jesteśmy zaszczyceni, że możemy służyć naszym klientom wsparciem i profesjonalną pomocą w najtrudniejszych sytuacjach. Jeśli również mają Państwo problemy z drukarkami lub innym sprzętem poligraficznym, zachęcamy do skorzystania z naszych usług serwisowych, abyśmy mogli pomóc Państwu osiągnąć sukces w swojej działalności.

 

We are extremely pleased to share another equipment repair story. Recently, one of our valued clients, who runs a printing house, reached out to us for urgent assistance in repairing a Heidelberg offset printer that had suddenly broken down, preventing further operation.

After conducting a thorough diagnostic, it turned out that the LVDS module Heidelberg GIEB-PCI-E 00.782.1373 was damaged.

After intensive work and meticulous procedures, we managed to repair the LVDS module, restoring the printer to full functionality. This allowed our client to quickly resume their orders without disrupting their production schedule.

We are honored to provide our clients with support and professional assistance in the most challenging situations. If you also have problems with printers or other printing equipment, we encourage you to use our service so we can help you achieve success in your business.

Zadzwoń teraz